Til VG Nett sier faggruppeleder i Vegvesenet Oslo, Aud Fjerdingby, at det var et høyt kjøretøy som kom borti et skilt som henger i taket på tunnelen. Dette løsnet, og dermed ble tunnelen stengt for at mannskap fra Vegvesenet skulle få reparert skiltet.

Fjerdingby sier til VG Nett at skiltet var forsvarlig festet, og at tunnelhøyden er tilfredsstillende skiltet.

Tunnelen ble stengt som følge av reparasjonsarbeidet, og politiet dirigerte trafikken i området. Det dannet seg lange køer i området, og ifølge Dagbladet.no var køen i nordgående retning opp mot tre kilometer.