I nesten ett år forsøkte politietterforsker Robin Schaefer å få gehør internt i politiet før han fikk hjelp fra advokat Jens-Ove Hagen. På vegne av Schaefer sendte Hagen et brev til politimester Geir Gudmundsen og ba om at varsleren ble tatt alvorlig og at håndteringen av varslersaken burde gjennomgås.

— Positivt

Ledelsen i hordalandspolitiet ba Politidirektoratet om hjelp. Der ble det konkludert med at en ekstern gransking måtte til, og fredag melder NRK at oppdraget er gått til advokatfirmaet Wiersholm.

— Det er positivt at et ekstern advokatfirma med erfaring fra denne typen saker er satt inn for å ta en grundig undersøkelse, sier advokat Hagen og understreker at han og klienten har tillit til de som nå skal gjennomføre en undersøkelse. Han er glad saken er løftet opp på departementsnivå.

Departementet er oppdragsgiver

HR-direktør i Politidirektoratet Karin Aslaksen bekrefter det samme overfor BT:

— Det er undertegnet avtale mellom Justisdepartementet og advokatfirmaet Wiersholm ved advokat Jan Fougner om behandling av varslingsaken reist i forbindelse med Monikasaken. For å fjerne eventuell tvil om habilitet er Justisdepartementet oppdragsgiver i det videre arbeidet med saken, sier hun.

Wiersholm har lang erfaring med å gjennomføre eksterne granskinger. Firmaet har blant annet vært inne i Valla-saken i LO, gransking av Adecco og påstått korrupsjon i Yara.