I fjor ble det omsatt kvoter tilsvarende 1600 millioner tonn CO2 i EU, ifølge det norske analyseselskapet Point Carbon. De salgbare utslippstillatelsene kan sammenlignes med en ny type verdipapirer, med priser som styres av tilbud og etterspørsel.

Så langt er de europeiske landene de eneste som pålegger forurensende bedrifter å delta i kvotehandelen. Formålet med handelen er å sørge for at klimatiltak skjer der hvor man får størst mulig utslippskutt pr. krone.

Men om intensjonene er gode, har det vist seg at flere faktorer kan undergrave kvotehandelens evne til å redusere de globale utslippene av klimagasser.

I den første fasen av EUs kvotehandel fra 2005 til 2007 ble en rekke store selskaper tildelt gratiskvoter, noe som førte til økt tilbud i utslippsmarkedet og kollaps i prisen på EU-kvotene. Dermed forsvant også insentivet som skulle lokke europeiske bedrifter til å satse på mer miljøvennlig teknologi.

Nå er vi inne i fase to, med strengere regler for utdeling av kvoter. Meningen er at grensen for de totale utslippene skal ligge rundt 10 prosent lavere enn i de første to årene. Det kan føre til betydelig høyere kvotepriser enn fjorårets bunnotering på under 1 euro.

– Vi forventer en pris på rundt 30 euro i gjennomsnitt for perioden 2008 til 2012, sier avdelingsdirektør Henrik Hasselknippe i Point Carbon til NTB.

Hva synes du om CO2-kvoter? Si din mening her.