Hver eneste dag står et stort antall fattige arbeidere opp tidlig om morgenen for å rengjøre utedoer og kloakker i India og andre sørasiatiske land. De gjør dette arbeidet for hånd, bare med hjelp av enkle verktøy som tynne plater av papp eller tre, og bærer ekskrementene vekk på hodet — i bøtter eller kurver trukket med sekketøy.

Appellen fra Raftostiftelsen kommer i dag på Ambedkars dag. Dr. Ambedkar (1891-1956) var kasteløs. Han ble en av det moderne Indias grunnlovsfedre og den viktigste inspirator for de kasteløse dalitenes frigjøringskamp. National Campaign for Dalit Human Rights (NCDHR) fikk Raftoprisen i 2007. Appellen går til alle organisasjoner og etater som arbeider i India om å bidra til en rask og fullstendig eliminering av manuelt kloakkarbeid.

Ekstremt usunt

Kloakkarbeidet er ekstremt usunt på grunn av de tunge løftene, de sanitære forholdene og de giftige gassene som utvikles i kloakken. Det er også det mest ydmykende og foraktede arbeid noen kan ha. Praksisen har eksistert i tusener av år, og er dypt rotfestet i sørasiatiske samfunn, opplyser Raftostiftelsen,

Jobben utføres av de laveste kastene i India og andre sørasiatiske land, kjent som daliter. Flertallet av dem er kvinner. For de fleste er dette det eneste arbeidet de har tilgang til, fordi deres kaste hindrer dem fra å få annet arbeid. Dalitene er generelt regnet som urene mennesker, og de som rengjør toaletter og kloakk er regnet som de mest urene blant dalitene. Ved siden av sitt motbydelige arbeid, er de ofre for mange andre former for grov diskriminering.

Lovforbud

I 1993 ble lover vedtatt i India som forbyr manuelt kloakkarbeid. Det ble samtidig reist krav om rehabilitering av dem som da hadde slikt arbeid. Disse kravene har i stor grad blitt ignorert lokalt, til og med av lokale myndigheter som selv har tusener av manuelle kloakkarbeidere ansatt. Den indiske regjeringen har budsjettert med millioner av rupier for å rehabilitere manuelle kloakkarbeidere, men mye av pengene synes å stå ubrukt, eller de er blitt brukt feil. I 2003 erklærte regjeringen av slikt kloakkarbeid skulle være eliminert i 2005, en frist som siden ble forlenget til 2007, og så til 2009/2010.

Frigjøringsbevegelse

Kasteløse dalitere har nå dannet en «Frigjøringsbevegelse for manuelle kloakkarbeidere», Safai Karmachari Andolan (SKA). De krever at praksisen opphører før Samveldelekene arrangeres i India i oktober 2010.

Raftostiftelsen vil gjennom sin appell uttrykke sin helhjertede støtte til arbeidet som gjøres av SKA for å få slutt på denne ydmykende og farlige praksisen. Stiftelsen oppfordrer den føderale regjeringen i India og de relevante delstatsorganer til å leve opp til sitt eget mål om å eliminere manuelt kloakkarbeid innen 2010. Humanitære organisasjoner, statlige etater og næringslivsorganisasjoner blir oppfordret til å undersøke måter å tilby arbeidstrening, ansettelse eller myke lån for å støtte rehabiliteringsbestrebelsene, og dermed tilby indiske myndigheter praktisk assistanse.