Tidligere nasjonalbibliotekar Bendik Rugaas poengterte overfor NTB 1. mai at Knut Hamsuns psykoanalyse neppe blir folkelesning. Nå er altså hele prosjektet skrinlagt.

Det var i 1926 at Knut Hamsun gikk i psykoanalyse hos psykoanalytikeren Johannes Irgens Strømme, som stenograferte alt ned i sin journal. Denne journalen befinner seg nå i Håndskriftsamlingen i Nasjonalbibliotektet, som også har eiendomsretten til journalen.

— Vi har ikke foretatt en vurdering av de juridiske sidene ved en eventuell publisering, sier fungerende nasjonalbibliotekar Sissel Nilsen til NTB.