Det er den pågående dragkampen i regjeringen om hvor stor del av CO2-utslippene som skal kuttes her til lands som skaper uro hos de rød-grønne.

Et VG-oppslag fredag fortalte at miljøvernministeren har gått med på at tiltak for å redusere CO2-utslipp i all hovedsak bare skal gjennomføres her til lands hvis det er billigere enn å kjøpe klimakvoter. Prisen på klimakvoter er i dag mellom 150 og 200 kroner per tonn CO2. I så fall blir det ytterst vanskelig å innfri Senterpartiets og SVs krav om at to tredjedeler av reduksjonen i klimagassutslippene skal skje i vårt eget land. Resten skal oppnås ved å kjøpe klimakvoter ute.

Protesterer

Ola Borten Moe, som er Senterpartiets medlem i energi— og miljøkomiteen i Stortinget, protesterer mot den vendingen saken ser ut til å ha tatt:

— Hvis vi bare skal ta de kutt som er lønnsomme, vil det ikke bli gjort mye i Norge for å få bukt med utslippene. Vi står fast på at to tredjedeler av kuttene må skje her i Norge, sier Borten Moe. Han sender samtidig følgende hilsen til SV:

— Det oppsiktsvekkende er at ambisjonsnivået i Miljøverndepartementet og hos SV er blitt så sterkt begrenset. Så sant det er dekning for oppslaget i VG er dette dårlig nytt for miljøet og klimapolitikken, sier trønderen sarkastisk.

SV-politikeren Hallgeir Langeland sier i en kommentar at han er skeptisk og håper at ikke opplysningene som nå er kommet frem stemmer.

— Men dersom de stemmer, er det ikke i samsvar med den forankringen og de pålegg som SVs statsråder har fått fra vår stortingsgruppe. Konsekvensen vil i så fall være at deler av regjeringen faktisk motarbeider det både SV og Senterpartiets stortingsgrupper har gått inn for, sier Langeland.

«Akademisk debatt»

Tore Nordtun, som er Arbeiderpartiets ledende miljøtalsmann i Stortinget, har en mer avslappet holdning til kravet om at to tredjedeler av utslippskuttene absolutt skal skje i Norge, og han ordlegger seg slik:

— Det blir noe akademisk over denne prosentdebatten. Det viktigste er å oppnå internasjonale avtaler, og kjøp og salg av klimakvoter er mest virkningsfullt. Se også hva det betyr når så mye som en fjerdedel av det tysk gassmarkedet får leveranser fra Norge, og dermed kan stenge forurensende kullkraftverk.

- Bjørnøy har abdisert

— Dette kan ikke bety annet enn at Helen Bjørnøy har abdisert som statsråd og blitt et rent ekspedisjonskontor for Jens Stoltenbergs sosialøkonomiske tenkning. Jeg kan ikke skjønne at hun kan leve med et slikt nederlag, sier Gunnar Kvassheim (V) som er leder i energi- og miljøkomiteen i Stortinget.

Kallestad, Gorm
KRITISK: Gunnar Kvassheim (V)
KRITISK: Ola Borten Moe (Sp)
Bergens Tidende