BRITT SØRENSENbritt.sorensen@bergens-tidende.no

Det var like før jul at domskomiteen i Travselskapet fradømte den utpressingsdømte kusken retten til å kjøre løp og vise seg på travbanene her i landet i ti år fremover. Nå er altså denne dommen opphevet. Appellkomiteen har gitt Hamre medhold i at han ikke kan idømmes sanksjoner på bakgrunn av en ikke rettskraftig dom.

«Fratatt sanksjonsmulighetene» Formannen i Det Norske Travselskap er svært overrasket over resultatet, som han mener får store konsekvenser for travselskapet.

– Saken inneholder ingen nye fakta. Basert på like fakta, har komiteen kommet frem til totalt forskjellig konklusjon. Det skaper store vansker når to interne domsinstanser er så til de grader på kollisjonskurs, sier Tronstad til Bergens Tidende. Slik han vurderer det, er DNT nå i prinsippet fratatt sine sanksjonsmuligheter i saker som er så alvorlige at de havner i rettsapparatet.

– For DNT sitt vedkommende er det ikke snakk om en straffesak, men om vår selvdømmerett i disiplinærsaker. Slik jeg ser det, har appellkomiteen foretatt en sammenblanding, sier Per Tronstad.

Drøftes med styret i dag – Vil dere gjøre noe for eventuelt å få omgjort appellkomiteens avgjørelse?

– En omgjørelsesmulighet i regelverket er ikke vurdert brukt, som normalt blir denne avgjørelsen stående, sier Tronstad, men tilføyer at denne avgjørelsen får så alvorlige konsekvenser at han i dag tidlig vil ha et telefonmøte med styremedlemmene.

Hamre ikke overrasket Travkusken selv uttrykker glede og lettelse over avgjørelsen.

– Den var en stor seier, ikke minst for familie og venner som har støttet meg hele tiden, sier Atle Hamre til Bergens Tidende.

Han er ikke overrasket over utfallet, verken i domskomiteen eller appellutvalget.

– Domskomiteen hoppet bukk over fakta fordi de ville ta personen Atle Hamre. I appellutvalget visste jeg at jeg uansett resultat ville få rettferdig behandling. Det sitter to jurister i appellutvalget, og jeg regnet med at de kunne sin jus like godt som mine advokater, sier Hamre.

Ikke rettskraftig Ifølge TV 2.no legger appellkomiteen til grunn at Den europeiske menneskerettighetskonvensjons artikkel 6 nr. 2 fastslår at enhver har krav på å bli ansett som uskyldig inntil det ved rettskraftig dom er avgjort av domstolene at han er skyldig. Ved utøvelse av DNT sin selvdømmerett må dette overordnede prinsipp iakttas som en rettssikkerhetsgaranti, heter det i appellkomiteens avgjørelse.

Den sier videre at dersom dommen mot travkusken skulle bli rettskraftig eller Hamre skulle få ny fellende dom i lagmannsretten som blir rettskraftig, kan styret i DNT sende saken over til ny behandling i domskomiteen, melder TV 2.no.