— Først og fremst er jeg lettet. Nå kan jeg legge dette bak meg, sier Atle Hamre til NTB etter at bergenseren igjen kan innta landets travbaner.

— Dette betyr at jeg kan følge opp alle de hesteeierne som har støttet meg hele tiden. Jeg hadde en god følelse etter møtet med appellutvalget fredag. Jeg hadde følelsen av at jeg ville få en fair behandling, sier Hamre.

— Du trodde at dette ville bli løsningen?- Jeg trodde at det ville gå greit i byretten også jeg, men slik gikk det ikke, Nå håper jeg at folk begynner å oppfatte meg som troverdig igjen, sier Hamre som ikke vet når han kommer til å kjøre sitt neste løp.

— Vi får se. Kanskje kjører jeg til helgen igjen, sier en glad Hamre til NTB.

Omdreining Den suksessrike travkusken ble utestengt fra travsporten 22. desember etter at han ble dømt til fem års fengsel i Sandefjord byrett i forbindelse med utpressingssaken mot skipsreder Thor Christensen. Hamre ble også erklært uønsket på alle landets travbaner fordi DNTs domsutvalg mente at han hadde brakt travsporten i vanry.

Sammen med advokat Per Danielsen var Hamre til stede da DNTs appellutvalg startet behandlingen av appellen på Bjerke travbane.

I sin appell hevdet Danielsen at dommen fra Sandefjord byrett ikke kunne betraktes som rettskraftig i og med at Atle Hamre har anket dommen.

Dette tok altså DNTs appellutvalg hensyn til. De konkluderer:

«Så lenge Sandefjords Byretts dom av 1.12.2000 og innholdet i denne saken ikke er rettskraftig, kan dommen ikke danne grunnlag for idømmelse av sanksjoner mot Atle Hamre for overtredelse av DNTs reglement. Atle Hamre må etter dette bli å frifinne».

— Dette kommenteres ikke administrativt. Jeg forholder meg til de beslutninger som er tatt, uansett om de kommer fra domsutvalg eller appellutvalg. de beslutningene som er tatt, er fulgt etter boka. Appellen er endelig og kan ikke angripes. Alle prosedyrer er fulgt til punkt og prikke, kommenterer Knut Erik Johansen, generalsekretær i DNT.

Skeptisk Styreleder Per Seime i Norsk Rikstoto liker ikke appellutvalgets beslutning. «Vi ser det som helt klart uheldig at en straffedømt skal være med i våre spilleløp. Det vil ha en negativ effekt på vår virksomhet. Norsk travsport er ikke tjent med at Hamre utøver sitt daglige virke etter dommen», sa Seime til NTB 22. desember.

Søndag sa Seime dette til NTB:- Vi må ta dette til etterretning, men alle de kommentarene jeg har gitt tidligere står ved lag. Det er ingenting vi kan gjøre med denne beslutningen, sier Seime, som mener det er grunnlag for å sette spørsmålstegn ved konklusjonen til DNTs appellutvalg.

— Selvdømmet til DNT er uavhengig av den prosessuelle behandlingen av straffesaken. Det betyr at domsutvalget ikke behøver å ta hensyn til behandlingen i straffesystemet. Det domsutvalget skal vurdere er hvorvidt Atle Hamre har opptrådt på en måte som er egnet til å sette travsporten i vanry. For å vurdere dette er det ikke nødvendig at det foreligger en endelig rettskraftig dom i straffesaken. Det betyr at straffedommens rettskraft ikke er en nødvendig betingelse for å komme til at Atle Hamre har brakt travsporten i vanry, sier Seime.

NTB

TILBAKE PÅ BANEN: — Dette betyr at jeg kan følge opp alle de hesteeierne som har støttet meg hele tiden, sier Atle Hamre.