Ifølge en pressemelding fra Avinor skyldes problemene ferieavvikling i kombinasjon med uforutsett sykemelding.

Stengningen vil berøre fire flyginger. Passasjerene vil bi transportert med buss til og fra Alta lufthavn.

Hammerfest lufthavn vil ha beredskap for å håndtere ambulansetrafikk og redningsoperasjoner.