40,3 prosent sier at de tror på kristendommens viktigste premiss, at Jesus døde på korset for våre synder. Det kommer fram i en undersøkelse Sentio har gjort for Klassekampen.

At fire av ti svarer at de tror Jesus døde på korset for våre synder, er en klar økning i forhold til tidligere undersøkelser.

SV-erne er de minst religiøse, mens de som stemmer RV faktisk er noe mer religiøse. Bortsett fra dem som stemmer KrF, er det Senterparti-velgerne som oppgir svar som er mest i overensstemmelse med klassisk luthersk tro.

Generalsekretær og statskirkemotstander Kristin Mile i Human-Etisk Forbund har sett undersøkelser som viser at andelen som tror på en høyere makt ligger under 30 prosent, men understreker at 51 prosent heller ikke er mye.

– Det er en liten andel som tror på Gud og Jesus i forhold til hvor mange som er medlem av statskirken og andre trossamfunn, sier hun til Klassekampen.