Skolens rektor mener studentene selv må ta mye av ansvaret for den høye strykprosenten, skriver Universitas.

Strykprosenten ved Veterinærhøgskolen har de siste årene steget merkbart, til tross for at inntakskravene ved skolen forblir blant de høyeste i landet, og arbeidsinnsatsen blant studentene ligger opp mot 50 timer per uke.

— Studenter i dag arbeider på en helt annen måte enn før. Dette er en utvikling vi har sett de siste tjue årene, og ikke bare på Veterinærhøgskolen. Vi ser blant annet at færre studenter blir igjen på ettermiddagen og heller drar hjem for å gjøre andre ting, sier skolens rektor Lars Moe til Universitas.

Ifølge Moe er veterinærstudiet ment å være krevende, og man har ingen planer om å redusere pensum.

Sjekk vår dyreside her!