Det viser en undersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av Mandag Morgen

. Resultatene viser blant annet at 45 prosent mener klimatrusselen er overdrevet. 25 prosent har endret mening i løpet av det siste året, og mener trusselen er mindre alvorlig enn de trodde for ett og to år siden. 20 prosent sier de har vært overbeviste klimaskeptikere i lang tid, og mener at klimatrusselen er svært overdrevet.

Bellona-leder Frederic Hauge er bekymret og kaller tallene skremmende.

Lite handling — Jeg tror det i stor grad har å gjøre med en selvforsterkende effekt der folk har en viss tillit til sine ledere. Når regjeringen ikke tar klimaproblematikken på alvor, så tenker mange at det ikke er så farlig, sier leder i Bellona, Frederic Hauge.

Han får støtte av leder Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund.

— Verdens politikere har sagt at klimatrusselen er den alvorligste utfordringen verden står overfor, allikevel har de ikke klart å iverksette tiltak for hindre utviklingen. Hvis politikerne sier det er alvorlig, men ikke gjør noe, da tror heller ikke folk det er alvorlig, påpeker Haltbrekken.

41 prosent av de spurte mener at klimadebatten angår dem og deres hverdag. 19 prosent sier det motsatte.

Undersøkelsen viser også at flere menn enn kvinner er klimatvilere. Over halvparten av mennene mener at klimatrusselen er overdrevet sammenlignet med 39 prosent av kvinnene. 26 prosent av mennene sier at de lenge har vært overbevist om at klimaforandringene er svært overdrevet. 15 prosent av kvinnene sier det samme.

Kulde og feil Forskningssjef Knut H. Alfsen ved Cicero Senter for klimaforskning gir den kalde vinteren og kunnskapsløse journalister sin del av skylden for at flere nå mener klimatrusselen er overdrevet.

— Folk gjør den vanlige feilen at de kobler lokale værhendelser til global oppvarming. Da vi hadde 20 minus i desember her på Østlandet, så regnet det på Svalbard, og det var den fjerde varmeste måneden som er målt globalt, sier Alfsen til MandagMorgen. Han understreker at 2009 var også ett av de varmeste årene verden har opplevd noensinne.

Han mener også at debatten rundt feilene som er oppdaget i FNs klimapanels siste rapport, blant annet om at isbreene i Himalaya vil smelte innen 2035, har fått flere til å bli skeptiske. Men han sier norske medier også ukritisk har videreformidlet feil som er skrevet i internasjonale aviser, som The Sunday Telegraph og The Guardian.

Også saken rundt hackingen av epostene til flere klimaforskere, som avdekket at noen av forskerne forsøkte å holde tilbake informasjon kjente klimaskeptikere etterlyste, er blitt hausset opp, mener han.

Dårlige forutsetninger Administrerende direktør Sigurd Grytten i kommunikasjonsbyrået Burston Marsteller, mener at veldig mye av klimasaken ikke er egnet for politisk debatt.

— Vårt demokratiske system er basert på at velgerne selv kan ta stilling til de politiske sakene, men såfremt de ikke er naturvitere, så har ikke velgerne forutsetninger for å ta stilling til om klimaforandringene er reelle eller ikke. Det er ikke et spesielt godt demokratisk utgangspunkt, sier Grytten.

Er trusselen overdrevet? Si din mening her.