ARNE COLLIANDER arne.colliander@bt.noOslo

Det blir en av konsekvensene dersom regjeringens planer for fremtidig verneplikt blir satt ut i livet.Nedbyggingen av Forsvaret innebærer at det ikke lenger blir behov for like mange vernepliktige som nå. Regjeringen regner med at Forsvaret trenger rundt 50.000 vernepliktige i året. Avhengig av hvor store årskullene med 19-åringer er, betyr det at rundt halvparten vil bli kalt inn til førstegangstjeneste. Regjeringen understreker at det ikke er aktuelt å oppheve den generelle verneplikten. Det er likevel uklart hvordan utvelgelsen vil finne sted. — Vi er opptatt av at Forsvaret får de ungdommene som er best kvalifisert for førstegangstjeneste, sier forsvarsminister Bjørn Tore Godal.

Kan ikke bli rettferdig I stortingsproposisjonen for det nye Forsvaret innrømmer regjeringen at det ikke er mulig med en helt rettferdig utvelgelse. Godal avviser at det er aktuelt med loddtrekning, slik det blir praktisert i Danmark, der halv parten av guttene slipper unna militæret.

— Vi er skeptiske til loddtrekning. Det blir for tilfeldig hvem som vinner og taper. Forsvaret trenger de som egner seg best, understreker forsvarsministeren.

Lettere å slippe Satt på spissen betyr det at de sprekeste og sterkeste må regne med å bli kalt inn til militærtjeneste. Samtidig blir terskelen for å bli fritatt, senket betraktelig.

Det vil bli lettere enn før for ungdom med fysiske svakheter og sterke velferdsgrunner å slippe 12 måneder i Kongens klær. Sesjonen vil få en enda viktigere funksjon enn i dag med å plukke ut det best kvalifiserte personellet til Hæren, Luftforsvaret og Sjøforsvaret.

Mange dimitterer Forsvarsminister Godal ser ikke den store dramatikken i at det skapes større forskjeller mellom hvem som må i militæret, og hvem som slipper.- I dag er det bare 55 prosent som fullfører førstegangstjenesten, sier han.Det skyldes at mange soldater av ulike årsaker blir dimittert før tiden.

— Ved en grundigere utvelgelse håper vi å redusere frafallet blant dem som blir kalt inn. Når bare halvparten av de vernepliktige blir innrullert, har vi ikke råd til å gi slipp på mange av dem underveis, sier Bjørn Tore Godal.

Færre repetisjonsøvelser De som ikke blir innkalt til førstegangstjeneste, blir plassert i en innkallingsreserve hvor vedkommende skal stå til disposisjon for Forsvaret i maksimum to år. Deretter blir de overført til Sivilforsvaret.Trøsten for dem som blir kalt inn til førstegangstjeneste, er at det blir langt færre repetisjonsøvelser enn i dag.

Les også: Marinen blir mindre enn Kystvakten- Planlegger ikke tredje verdenskrigPolitisk tautrekking