ARNE COLLIANDER arne.colliander@bt.noOsloDet blir en av konsekvensene dersom regjeringens planer for fremtidig verneplikt blir satt ut i livet.Nedbyggingen av Forsvaret innebærer at det ikke lenger blir behov for like mange vernepliktige som nå. Regjeringen regner med at Forsvaret trenger rundt 50.000 vernepliktige i året. Avhengig av hvor store årskullene med 19-åringer er, betyr det at rundt halvparten vil bli kalt inn til førstegangstjeneste. Regjeringen understreker at det ikke er aktuelt å oppheve den generelle verneplikten. Det er likevel uklart hvordan utvelgelsen vil finne sted. - Vi er opptatt av at Forsvaret får de ungdommene som er best kvalifisert for førstegangstjeneste, sier forsvarsminister Bjørn Tore Godal.Kan ikke bli rettferdigI stortingsproposisjonen for det nye Forsvaret innrømmer regjeringen at det ikke er mulig med en helt rettferdig utvelgelse. Godal avviser at det er aktuelt med loddtrekning, slik det blir praktisert i Danmark, der halv parten av guttene slipper unna militæret.- Vi er skeptiske til loddtrekning. Det blir for tilfeldig hvem som vinner og taper. Forsvaret trenger de som egner seg best, understreker forsvarsministeren.Lettere å slippeSatt på spissen betyr det at de sprekeste og sterkeste må regne med å bli kalt inn til militærtjeneste. Samtidig blir terskelen for å bli fritatt, senket betraktelig.Det vil bli lettere enn før for ungdom med fysiske svakheter og sterke velferdsgrunner å slippe 12 måneder i Kongens klær. Sesjonen vil få en enda viktigere funksjon enn i dag med å plukke ut det best kvalifiserte personellet til Hæren, Luftforsvaret og Sjøforsvaret.Mange dimittererForsvarsminister Godal ser ikke den store dramatikken i at det skapes større forskjeller mellom hvem som må i militæret, og hvem som slipper.- I dag er det bare 55 prosent som fullfører førstegangstjenesten, sier han.Det skyldes at mange soldater av ulike årsaker blir dimittert før tiden.- Ved en grundigere utvelgelse håper vi å redusere frafallet blant dem som blir kalt inn. Når bare halvparten av de vernepliktige blir innrullert, har vi ikke råd til å gi slipp på mange av dem underveis, sier Bjørn Tore Godal.Færre repetisjonsøvelserDe som ikke blir innkalt til førstegangstjeneste, blir plassert i en innkallingsreserve hvor vedkommende skal stå til disposisjon for Forsvaret i maksimum to år. Deretter blir de overført til Sivilforsvaret.Trøsten for dem som blir kalt inn til førstegangstjeneste, er at det blir langt færre repetisjonsøvelser enn i dag.Les også: Marinen blir mindre enn Kystvakten- Planlegger ikke tredje verdenskrigPolitisk tautrekking