I fjor behandlet Klagenemnda for takstmenn 21 saker, ifølge årsrapporten fra nemnden.

10 klager fikk medhold, tre fikk delvis medhold og åtte fikk ikke medhold.

Tross i at nemnden ofte gir klageren rett, skrumper klagestrømmen inn. I 2006 ble 28 klager behandlet, mot 34 året før.

Nemnden behandler klager mot takstmenn fra forbrukere, og ble opprettet i 2002 som et nøytralt tvisteløsningsorgan. Både Forbrukerrådet og takstmenn-organisasjonene Nito Takst og Norges Takseringsforbund er representert.

14 av klagene gjelder verdi— og lånetakst på bolig og fritidseiendom, og den hyppigste klageren er en kjøper som mener boligen eller fritidseiendommen ikke er i samsvar med det som er beskrevet i taksten.

Fire av klagerne som fikk medhold fikk det fordi nemnden mente takstmannen feilaktig hadde beskrevet eiendommen som større eller i bedre stand enn den faktisk var.

I tre klager ga nemnden klageren medhold i at taksten var satt for lavt.

I den ene saken var det uenighet om verdien på en fritidseiendom i en arvesak. Taksten som var lagt til grunn for den ene arvingens overtakelse av eiendommen var for vesentlig for lav, mente en annen av arvingene. Andre takster viste høyere verdi, og nemnden kom til at den innklagede takstmannen hadde undervurdert verdien i sin takst.

I den andre saken fikk selgeren av en eiendom medhold i at taksten var satt for lavt, slik at taksten ikke kunne brukes i salget.

I den tredje saken kom nemnden til at takstmannen hadde undervurdert både markedsverdi og teknisk verdi av en seksjon i et sameie.

I bare ett tilfelle mente klageren at taksten var satt for høy. Han fikk ikke medhold.