Det viser en ny undersøkelse fra Arbeids— og velferdsdirektoratet (NAV), som Dagsavisen har fått tilgang til.

Blant de 47.000 som nå er helt arbeidsledige, har flertallet vært uten jobb så lenge at de ikke har rett til dagpenger, altså i to år eller mer. Flertallet av de helt arbeidsledige utgjøres av to grupper som lenge har vært helt utenfor arbeidsmarkedet.

Den ene gruppen består av dem som har problemer særlig med helse og rus, og den andre gruppen er de som i lengre tid har vært hjemme i stedet for å jobbe.

Det norske arbeidsmarkedet etterspør folk med fersk arbeidserfaring.

Fra 2004 ble den maksimale dagpengeperioden redusert fra tre til to år. Etter dette kan man få ventestønad vurdert av NAV.

For mange er alternativet deretter sosialhjelp.