Omtrent like mange mottok sosialhjelp, viser statistikk fra kommunen. I 2005 hadde 27 prosent av deltakerne fått jobb, mens 20 prosent var i utdanning. 45 prosent fikk en eller annen form for sosialhjelp.

Hildegunn Grimstad, leder for Mottaks— og kompetansesenter for integrering av innvandrere og flyktninger (MOKS) mener programmet gir gode resultater.

— Den politiske ledelsen i Bergen har virkelig tatt ansvar for integreringen. De har valgt en utvidet tolkning av introduksjonsloven og også gitt dem over 55 år muligheten til å delta i tilbudet, sier hun.

At flere kan ønske å komme til Bergen ser hun ikke som noe problem, og påpeker at noen også vil ønske seg vekk fra byen slik at det ikke nødvendigvis blir flere flyktninger til sammen.

— Det viktigste er at det er frivillig for kommunene å bosette flyktninger og at politikerne bestemmer antallet. Hvis ikke kan trykket på enkelte kommuner bli veldig stort, sier hun.

Bergen kommune tok i 2005 imot 238 flyktninger etter at UDI hadde anmodet om å ta imot 230.