20. mars møtte 942 rekrutter opp i militærleiren Madla i Stavanger. Etter rekruttskolens slutt åtte uker senere var 452 av soldatene falt fra. Det vil si at 47,7 prosent av vårens rekrutter forlot KNM Harald Hårfagre før siste oppstilling. Av januarkontingenten ble halvparten av vinterens 1.103 rekrutter dimittert.

Også Jørstadmoen utenfor Lillehammer har hatt høye dimisjonstall.

Kommandørkaptein Svein Ivar Kristoffersen, sjef for sanitetsstaben ved KNM Harald Hårfagre, sier til Forsvarets Forum at de psykiske plagene blant rekruttene har økt.

— Opplegget i rekruttperioden er det samme som før, men mange flere enn tidligere har store psykiske plager. Det er et generelt og bekymringsfullt samfunnsproblem, sier han.

— Ungdom klarer ikke å innordne seg det militære liv.

Kommandørkapteinen mener det nå må gjøres noe med opplegget for rekruttene.

(NTB)

HALVPARTEN FORSVINNER: Annenhver rekrutt i Sjøforsvaret blir sendt hjem.
FOTO: ROAR CHRISTIANSEN