Det er ett prosentpoeng mer enn ved valget for fire år siden, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Valgdeltakelsen blant innvandrerne er dermed 25 prosentpoeng lavere enn den generelle valgdeltakelsen.

Svensker og dansker går oftest til stemmeurnene, mens folk fra Serbia og Montenegro stem-mer sjeldnest. Tallene viser også at kvinner er mer ivrige etter å stemme enn menn, og at valgdeltakelsen øker kraftig med botid.

Undersøkelsen baserer seg på et utvalg på 6.800 personer.