Næringsmiddeltilsynet for Midt-Rogaland har tatt stikkontroller av produkter fra de aller fleste produsenter av glutenfrie matvarer som markedsføres i Norge. Halparten holder ikke En rapport fra kartleggingen som legges ut til høsten, viser at 50 prosent av produktene som markedsføres som glutenfrie, inneholder så mye gluten at mennesker med allergi vil reagere etter inntak.Enkelte av matvarene inneholder så mye gluten at det er helsefarlig å innta dem for cøliaki-pasienter, opplyser Næringsmiddeltilsynet.Cøliaki er en sykdom i tynntarmen som oppstår fordi man ikke tåler gluten, ifølge Norsk cøliakiforening. Gluten er et protein som finnes i de vanligste kornslagene.Cøliaki er å betrakte som kronisk sykdom med implikasjoner for hele familien på linje med for eksempel astma eller diabetes, ifølge Den norske lægeforening.