De fleste sakene henlegges fordi politi og påtalemyndighet mangler bevis.

I fjor ble 53 av 109 registrerte saker henlagt. Det er en oppklaringsprosent på 51 prosent. Gjennomsnittet for de siste åtte årene viser tilsvarende nivå.

Leder for Redd Barnas rettighetssenter, Marianne Borgen, sier til NRK at det er nytt for dem at en så stor del av sakene blir henlagt. Det kan gi en gal signaleffekt til folk som driver med dette, sier hun.

(NTB)