Hun var imidlertid lei av at Afghanistan-debatten i partiet blir fremstilt som en debatt om SV.

– Debatten om Afghanistan er blitt en debatt som roterer rundt SVs navle. Vi har ikke fått en debatt om Afghanistan. Det må være vår oppgave å sørge for støtte til en politikk som forandrer. Det er vår plikt å ta diskusjonen, og det lar seg fint kombinere med å sitte i regjering, sier hun.

Halvorsen mener at SV i regjeringen har en mulighet til å påvirke hva som skal være Norges standpunkt innenfor NATO.

– Feilslått strategi

Partilederen gjorde det klart for sine partikamerater i hovedstaden at NATOs strategi i Afghanistan er feilslått, men var like klar på at å trekke seg ut umiddelbart vil få store negative konsekvenser.

– Det vil være det samme som umiddelbar uttrekking av all humanitær hjelp, fremholdt hun.

Hun konstaterte likevel at strategien må endres.

– Det internasjonale samfunnet og NATO har gått fram på en slik måte at de kreftene som skulle bekjempes har styrket seg, sa hun.

Halvorsen gjorde det også klart at det internasjonale humanitære arbeidet må samordnes gjennom FN og afghanske kanaler. Hun mener ellers at sammensetningen av den militære styrken må endres slik at den ikke bare består av soldater fra vestlige land.

Kompromissforsøk i Oslo

Årsmøtene i sterke fylkeslag som Hordaland og Rogaland har tidligere kommet med uttalelser som er sterkt kritisk til den norske deltakelsen i Afghanistan. I vedtakene fra disse årsmøtene heter det at Norge skal trekke seg ut «snarest mulig » og om nødvendig ta dissens i regjeringen.

Redaksjonskomiteen i Oslo har lagt fram forslag til en uttalelse som nøyer seg med å be regjeringen arbeide for at en nøytral fredsbevarende styrke kan erstatte den NATO-ledede ISAF-styrken.

Det er imidlertid to forslag til dissenser. Et forslag går ut på at Oslo SV skal be regjeringen arbeide for at NATO så raskt som mulig må endre sin strategi og avslutte all offensiv krigføring.

– Dersom dette ikke får gjennomslag, må de norske styrkene trekkes ut av Afghanistan, heter det.

Et annet forslag ber regjeringen legge press på NATO for at organisasjonen endrer sin strategi og avslutter all offensiv krigføring.

– Dersom dette ikke får gjennomslag innen utløpet av mandatperioden for de nåværende norske styrkene i Afghanistan, må alle styrkene trekkes ut, heter det i dette forslaget.

TILHENGERE OG TILHØRERE: Finansminister og partileder i SV Kristin Halvorsen, innledet om den politiske situasjonen under årsmøtet i Oslo SV lørdag.
Håkon Mosvold Larsen