– CO2-utslipp er et knapt gode som de rikeste landene har grafset til seg. De fattige landene trenger mer utslipp for å få økonomisk vekst, og da må vi i de rike landene redusere vår andel av et knapt gode, sa hun.

Hun mener det ikke finnes gode grunner for at Norges forpliktelser skal være lavere enn andre lands. I motsetning til statsminister Jens Stoltenberg (Ap) la Halvorsen mest vekt på at Norge må kutte nasjonale utslipp og ikke kjøpe seg ut av klimaforpliktelsene ved hjelp av kvoter i andre land.

Renseteknologi

– Det er riktig at Kyoto-avtalen sier at EU må redusere sine utslipp med 8 prosent fra 1990-nivå, mens Norge kan øke med 1 prosent. Men mye har skjedd siden da. Lavutslippsutvalget peker på flere tiltak som kan redusere norske utslipp betydelig, for eksempel elektrifisering av sokkelen, sa Halvorsen.

Hun sa også at Norge skal bidra til å redusere klimagassutslipp i andre land.

– Vi må gjøre begge deler, både redusere utslippene i Norge og hjelpe u-land til å redusere deres utslipp. Norge har tjent mye på utslipp av klimagasser, og bør derfor bidra til å utvikle renseteknologi, sa hun.

Diskusjon

I samtale med pressen etterpå ville hun ikke konkretisere hvor store kutt som er nødvendig, eller si hvordan fordeling bør være mellom nasjonale og globale utslippsreduksjoner.

– Det er nettopp det vi diskuterer i regjeringen. Men vi kan ikke bare løse våre forpliktelser gjennom å kjøpe billige kvoter. Vi kan klare mye nasjonalt, sier hun.