SV avsluttet lørdag et todagers landsstyremøte, der hovedsaken var å vise at et samlet parti står bak regjeringsdeltakelsen, men også å formulere noen retningslinjer for partipolitisk utfoldelse kontra lojal støtte til felles regjeringspolitikk med Ap og Sp. Dette er en gråsone som SV ennå ikke har funnet helt ut av.

Landsstyret ser behov for nye kanaler mellom parti og statsråder, og det skal opprettes et samarbeidsorgan for partiledelse, stortingsgruppe og regjeringsmedlemmer. Målet er å informere hverandre, slik at det ikke blir et gap mellom det som skjer i departementskontorene, og resten av partiet. Landsstyret, som er partiets høyeste organ, vil ikke finne seg i overraskende regjeringsvedtak i saker som er viktige for SV.

Hotline

— Dette er et dilemma. Vi som er i regjering, skal ha en hotline til partiet, men vi må ikke gi så mye opplysninger at det ser ut som regjeringen lekker i alle ender. Poenget er å finne riktig mengde på riktig tidspunkt. Og landsstyret må konsentrere seg om de store sakene, og ikke bruke tid på dag-til-dag-saker, sier partilederen.

Og hun vil ikke kneble SVs folk på Stortinget.

— Når det gjelder våre stortingsrepresentanter, så må de altså tenke selv. Jeg verken kan eller vil tvinge dem til lydighet eller sende noen direktiver ned til Stortinget og be dem holde kjeft. Ting fungerer ikke sånn hos oss, sier Halvorsen.

Oppskriften for å unngå at meningsforskjeller blåses opp og leves ut i mediene, er inkludering og deltakelse av parti og stortingsgruppe i den politiske beslutningsprosessen på et tidlig stadium.

Pinlige episoder av den typen som skjedde 9. november på plenen rett utenfor Stortinget, vil ikke landsstyret ha en gjentakelse av. Der deltok et stort antall stortingsrepresentanter fra SV i en protestaksjon mot regjeringens felles Afghanistan-politikk.

Partikultur

Nyvalgt nestleder Audun Lysbakken sier det er viktig å bevare SVs tradisjon for fri meningsutveksling, og at dette lar seg kombinere med regjeringskompromisser.

— Vi skal være lojale mot de kompromisser SV må gjøre i regjering, men også ha det for øyet at partiet kanskje har andre ambisjoner og mål. Vi er forberedt på at kompromissene kommer, og jeg skal ikke løpe rundt og kritisere dem. Men det er samtidig viktig å framheve partipolitikken. Det er et politisk prinsipp i SV at meningsforskjeller ikke skal kveles, sier Lysbakken.

Lørdag tok han over etter Øystein Djupedal, som har vært nestleder siden 1997 da han kom inn i partiledelsen sammen med Kristin Halvorsen. Djupedal ble takket av under stormende jubel og skal nå konsentrere seg om å være kunnskapsminister.

— Jeg er ingen pitbull eller bulldoser, slik noen framstiller det, snarere en myk kattepus, sa Djupedal med et bredt glis da han takket for seg. Lærer Edle Daasvand Skjæveland ble valgt til generalsekretær etter Bård Vegar Solhjell, som er statssekretær for SV ved Statsministerens kontor.

Hva med Afghanistan?

Landsstyret spikret enstemmig hva SV nå mener om norsk nærvær i Afghanistan. Beslutningen om å sende 3-4 kampfly til ISAF-styrken kan ved nærmere ettertanke godtas under tvil, dessuten ble saken arvet fiks ferdig fra Bondevik-regjeringen. Det hele kom bare litt brått på.

Lørdag vedtok landsstyret at Norge bør delta på andre måter enn med fly, ettersom norske F-16 kan havne i en gråsone mellom defensive og aggressive operasjoner. Det kan skje, i det minste teoretisk, at norske kampfly blir beordret til enkeltoppdrag i operasjon Enduring Freedom, selv om de er underlagt den internasjonale sikkerhetsstyrken ISAF. Dette er SV og resten av regjeringen imot.

Landsstyret advarer mot at ISAF skal slås sammen med Enduring Freedom, eller på annen måte få en offensiv karakter. De norske bakkestyrkene må holdes strengt atskilt fra den amerikanske krigføringen. Dersom ISAF-oppdraget endres, kan Norge bare bli med dersom det foreligger et eksplisitt FN-mandat, heter det.