– Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn er for stor, og vi har ikke klart å redusere den noe særlig i løpet av det siste tiåret, sier Halvorsen til NRK.

Hun er dermed en av de første som stiller seg bak rapporten som Likelønnsutvalget la fram forrige uke. Da sa Anne Enger at minst 3 milliarder kroner må til for å utjevne lønnsforskjellene. Kvinnepotten vil være ett av SVs krav til en ny regjeringserklæring.

Pengene skal brukes til å bedre kvinners lønn i offentlig sektor, men både Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) og LO er skeptiske. De mener forslaget vil gå ut over dem som tjener aller dårligst, kvinner i privat sektor.