— Høybråten har lov til å skrive hvor han vil, men det gir et politisk signal. Jeg stusser over at han ønsker å bidra med en artikkel som så nært knyttes til andre artikler og som derfor kan vise et slektskap til politiske krefter som jeg ikke tidligere har oppfattet at KrF har identifisert seg med, sier Kristin Halvorsen til BT.

— Er du overrasket over at han gjør det?

— Jeg kan i hvert fall ikke huske at Valgerd, Bondevik eller Lilletun har gjort noe slikt, sier SV-lederen.