På årsmøtet i Oslo SV lørdag sa Halvorsen at en egen aldersgrense for familiegjenforening gjennom ekteskap oppfattes som ren diskriminering.

– Det vil øke avstanden mellom minoritet og majoritet. Minoritetsmiljøene ber oss finne alternative tiltak mot tvangsekteskap, og det er vi nå i gang med å diskutere, sa hun.

Regjeringen har utsatt forslaget om ny utlendingslov blant annet på grunn av dette kontroversielle punktet, og Kristin Halvorsen går langt i å si at forslaget aldri vil bli fremmet.

– Det er veldig klart hva som er SVs utgangspunkt. Jenter fra minoritetsmiljøene finner seg ikke i at det skal være en regel for dem og en annen regel for alle andre, sier hun.

Hun framhever at det er viktig å ha en dialog med foreldregenerasjonen, for å unngå at unge mennesker blir nødt til å bryte med familien hvis de vil unngå tvangsekteskap.