Den rødgrønne regjeringen varslet i Soria Moria-erklæringen at det skal bli slutt med opsjonsavtaler for sjefer i selskaper der staten har en betydelig eierandel.

Den nye loven trår i kraft ved årsskiftet, og Halvorsen beklager at Reiten ikke tar signalene, men innløser opsjoner i millionklassen, melder NRK.

Grunnlønn, bonus og opsjoner vil dermed gi Reiten en årslønn på over 10 millioner kroner.

Aps Jan Bøhler betegner en lederlønn på 10 millioner som uhørt og blir sterkt provosert av at Reiten, som sjef for et konsern der staten eier over 40 prosent, benytter seg av denne muligheten, vel vitende om hva regjeringen synes om slike ordninger.

Konsernsjef Eivind Reiten i Norsk Hydro har innløst opsjonsavtaler på 4,5 millioner kroner.
Åserud, Lise