Postbanken er for lengst blitt en del av DnB NOR og opererer ikke som en selvstendig bank i markedet. Halvorsen vil ha slutt på denne type villedende navnebruk. Finansinstitusjoner skal bruke sitt foretaksnavn og ikke bruke betegnelser som «bank» eller «forsikring».

– Det er meget uheldig at finansinstitusjoner seiler under falskt flagg. Det villeder kundene til å tro at de forholder seg til en annen institusjon enn det de egentlig gjør, sier Halvorsen.

Forslaget fra Finansdepartementet er sendt på høring med svarfrist satt til 15. mai. Verken Postbanken eller Fokus Bank synes noe om forslaget.

OM BANKNAVN: Finansminister Kristin Halvorsen (SV) vil ha slutt på villedende navnebruk.
Sigurdsøn, Bjørn