Det var knyttet lite spenning til ledervalget. Halvorsens stilling er bare blitt sterkere siden hun ble valgt til leder første gang i 1997. Hun hadde ingen motkandidater, og ble enstemmig gjenvalgt.

Heller ikke på nestlederposisjonene var det noen motkandidater, og Øystein Djupedal og Inge Ryan ble begge gjenvalgt enstemmig og med akklamasjon.

Arbeidsutvalget har tidligere bestått av fem personer, men er nå kuttet ned til fire. I tillegg til lederen og de to nestlederne ble Bård Vegar Solhjell valgt til partisekretær og medlem av arbeidsutvalget.

NTB