– Jeg er blitt mer klar over at spørsmålet ikke egner seg for folkeavstemning, konkluderte SV-lederen på tampen av partiets landsstyremøte i Oslo søndag.

SV-lederen sa dette etter at SVs stortingsrepresentant Rolf Reikvam hadde advart landsstyret sterkt mot å åpne for en rådgivende folkeavstemning. Reikvam har hovedansvaret for statskirkespørsmålet i SVs stortingsgruppe.

Frykter sterke følelser

Kristin Halvorsen har nylig gitt uttalelser til mediene som er blitt oppfattet som om hun har satt døra på gløtt for en rådgivende folkeavstemning om dagens kirkeordning.

– Men spørsmålet om statskirken skal videreføres, reformeres eller avvikles er ikke egnet for folkeavstemning, advarte Reikvam.

Han frykter at spørsmålet vil vekke følelser som trolig vil være sterkere enn følelsene som preget folkeavstemningene om norsk EU-medlemskap.

– Det vil skape en unødvendig polarisering i samfunnet, sa han.

Reikvam sier til NTB at han oppfatter det slik at kroken nå er satt på døra for folkeavstemning.

Senterpartiets landsstyre har tidligere gått inn for at det holdes rådgivende folkeavstemning om statskirkens framtid.

– Sp har meldt seg ut

SVs landsstyre hadde ingen debatt om statskirkeordningen og traff heller ingen vedtak om saken, men nøyde seg med en bred gjennomgang av utfordringene, presentert av Rolf Reikvam og Tone Löwe fra Nord-Trøndelag SV, som har vært medlem av Gjønnes-utvalget.

Löwe og SV har en prinsipiell tilnærming til spørsmålet om kirkeordning: Den norske stat kan ikke lenger ha preferanse for én religion, og derfor kan vi ikke ha en statskirke.

Reikvam konkluderte med at regjeringspartneren Senterpartiet, med sitt standpunkt om at dagens statskirkemodell bør videreføres, har meldt seg ut av den videre prosessen.

Han oppfordret SV til å gå inn i den videre prosessen med kompromissvilje og ambisjoner om å påvirke prosessen.

– Vi vil være med i den videre prosessen, og det innebærer at vi må inngå kompromisser, sa Reikvam.

– Ikke på grunn av staten

SVs medlem av Gjønnes-utvalget ga landsstyret en saklig gjennomgang av utvalgets arbeid og innstilling, men advarte indirekte mot å se på spørsmålet om Kirkens framtid som likegyldig.

– Religion og livssyn oppfattes av mange mennesker som et meget viktig velferdsgode, poengterte Tone Löwe.

Reikvam brukte mye av sin tid på å argumentere mot det han mente er en vrangforestilling i debatten om kirkeordningen, en vrangforestilling som også regjeringspartneren Senterpartiet er blitt offer for, mente han.

– Det er feil, slik Senterpartiet gjør, å se staten som en garantist for den brede, åpne folkekirken. Det er ikke staten og politikerne som har drevet fram denne kirken. Det er kirken og folket selv. Staten kunne ikke utnevnt biskop Rosemarie Köhn mot kirkens vilje, sier Reikvam, som mener minoritetsgrupper, også muslimske trossamfunn, må involveres i den videre prosessen om statskirkens framtid.

– Og den prosessen bør ende med at kirken løsrives fra staten, og at staten påtar seg oppgaven med å innkreve en kontingent som kan finansiere kirken så vel som andre trossamfunn, blant dem muslimske trossamfunn, sier Rolf Reikvam.

I KIRKEN: Kristin Halvorsen taler om verdier i Torshov kirke. FOTO: SCANPIX