NTB

— Det er en befrielse at han sier ifra. Jeg tror det er mange velgere som er enige med ham. Mange velgere føler seg undervurdert slik valgkampen nå har forløpt, sier Kristin Halvorsen til NTB.

Halvorsen synes likevel at temaene fattigdom og fordeling i Norge er kommet mer med i valgkampen i den siste uken.

— Det er blitt klart for alle at Høyre og Arbeiderpartiet har for dårlig politikk på dette området, og at det bare står på politisk vilje å få gjort noe med det, sier Halvorsen.

Stålsett oppfordrer i sitt utspill blant annet politikerne til å sette global solidaritet og bekjempelse av fattigdom på dagsordenen.

— Vi har prøvd, men så langt har vi ikke fått ørenslyd i mange viktige spørsmål for framtiden. Vi har et stort ønske om å spore valgkampen inn på spørsmål som miljø og solidaritet, sier Kristin Halvorsen.