Resultatet blir mindre kontroll av tjuvfiske og dårligere beredskap ved nødssituasjoner.

Fredag i forrige uke besluttet ledelsen i Kystvakten at kystvaktskipet KV «Eigun» ikke får fornyet kontrakt. Tidligere i vinter fikk mannskapet om bord i KV «Lafjord» samme beskjed. Fra nå av skal to kystvaktskip ha ansvaret for havområdene i hele Sør-Norge.

— Vi vil nå være lengre unna nødssituasjoner, det vil bli dårligere oljevernberedskap og vanskeligere å holde oversikt over ressursuttaket. Vi får håpe det ikke vil gå på bekostning av liv og helse i første omgang, og de fornybare ressursene i annen omgang, sier sjef for Kystvaktskvadron Sør, Yngve Kristiansen.

Syv skip forsvunnet

Årsaken til halveringen er at regjeringen vil øke fokus på Nordområdene. Støtten over statsbudsjettet har ikke økt tilsvarende, og dermed må ressursene flyttes fra sør til nord. Kystvakten har også skiftet ut store deler av flåten med større og mer moderne fartøyer. Økte leiekostnader har ført til at antall operative fartøyer er redusert fra 21 til 14 på seks år.

Kystvakten er fortvilet over at den økte arbeidsmengden i nord ikke fører med seg økt støtte over statsbudsjettet og viser blant annet til at fiskebestanden i Nordsjøen er sterkt truet. Bestanden av alle de syv fastboende artene er på vei ned, og redusert bemanning vil gi færre inspeksjoner av fiskefartøyer.

— Nordsjøen dør. Nå vil det gå lenger tid mellom hver gang vi er om bord i fartøyene, og vi må bli flinkere til å prioritere inspeksjon av de riktige fiskefartøyene, sier Kristiansen.

Redusert oljevernberedskap

Begge skipene som tas ut av tjeneste, hadde oljevernutstyr om bord. Utstyret var svært viktig under opprydningen etter «Server»-forliset i fjor, og begge skipene sto sentralt i opprydningsarbeidet etter «Roknes»-ulykken. Bare ett av skipene som nå skal patruljere Nordsjøen har slikt oljevernutstyr om bord. Det er Kystverkets beredskapsavdeling som har ansvaret for oljevernberedskapen og som låner plass om bord på kystvaktskipene.

— Det er beklagelig at disse to skipene forsvinner. Umiddelbart betyr dette at vi har færre fartøyer med utplassert utstyr, og vi kan få noe lengre reaksjonstid, sier beredskapsdirektør Johan Marius Lie i Kystverkets beredskapsavdeling.

Hva synes du om beredskapen i Forsvaret? Si din mening i kommentarfeltet nedenfor.