Bare 17 av dem som er valgt, sier helt klart at de vil ha en ny kjønnsnøytral ekteskapsliturgi, sier kirkevalgkoordinator Kristian Kahrs i Nordisk nettverk for ekteskapet til Vårt Land.

Nettverket har kartlagt holdningen blant medlemmene i Kirkerådet ved en spørreundersøkelse.