Sponheim fremmer forslaget om å stanse ytterligere innbetaling av aksjekapital til IT-Fornebu fordi han frykter at prosjektet er i ferd med å bli ren eiendomsspekulasjon og ikke et kombinert bolig— og forskningsprosjekt innen datateknologi, slik Stortinget forutsatte.

–Det er en del ting som tyder på at det går den veien. Det er åpenbart at vi ikke ser den framdrift Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har forespeilet oss, sier Sponheim til NRK.

Forslaget blir neppe vedtatt. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har til sammen 85 stortingsrepresentanter og utgjør dermed et flertall på Stortinget.

NTB