Men voteringen forteller i klare tall at nesten halve forsamlingen er uten tillit til henne etter håndteringen av Aker-saken. Avstemning ved navneopprop viste at mistillitsforslaget ble forkastet med 87 mot 79 stemmer.

– Resultatet er ingen overraskelse. Regjeringen har tross alt flertall. Men det har vært en nødvendig øvelse. Brustad har framvist høyst uprofesjonell embetsutøvelse. Hun diktet opp en lite troverdig forklaring på hvorfor staten sov i timen da Aker solgte selskaper til det delvis statseide Aker Solutions, sier Frp-formann Siv Jensen til NTB.

Hovedpersonen Brustad synes ikke mistillit er noe hyggelig, men finner stor trøst i at hun har statsminister Jens Stoltenberg og hele regjeringen bak seg.

– Ikke svekket

– Jeg føler meg ikke svekket etter dette og er ikke opptatt av vinnere og tapere. Vi stilte tre krav til prosessen, blant dem en uavhengig gjennomgang av prisen på selskapene og at det skulle gjennomføres en generalforsamling. Det er nå gjort. Men det er noen lærdommer om informasjonsansvar som vi tar med oss videre, sier Brustad.

KrF-leder Dagfinn Høybråten etterlyste en smule ydmykhet fra næringsministeren og kanskje litt selvkritikk for at alt ikke gikk optimalt i ukene etter at saken sprakk i mediene i april.

– Det eneste vi får, er en maskinmessig gjennomgang av saksforholdet og ynkelige forsøk på å framstille det som en seier, det som alle ser er en dårlig sak, sier Høybråten.

Høyres leder Erna Solberg synes Aker-håndteringen er et eksempel på eksepsjonelt dårlig statlig eierskap. Hun betegner uenigheten om hvem som skulle informert hvem, som en planke Brustad griper til når det stormer som verst.

– Skyldes ikke taktikkeri

Venstres ledes Lars Sponheim vil ha seg frabedt beskyldninger om at opposisjonen fremmer mistillitsforslag fordi regjeringen skal «tas» tre måneder før valget.

– Vi har ingen annen agenda enn å ta følgene av at næringsministeren har gjort en svært dårlig jobb. Fra å være forbannet, la hun seg paddeflat. Så forsøkte hun å framstille det som en seier at det ble holdt en generalforsamling der resultatet var gitt på forhånd, og der det ikke ble endret en tøddel, sier Sponheim.

Regjeringspartiene, anført av saksordfører Øystein Djupedal, slo fra første innlegg ring rundt næringsministeren. Djupedal mener at regjeringen og Brustad har gjort en god jobb og at begrunnelsen for mistillitsforslaget er noe av det tynneste han har sett.

Han tok sterkt avstand fra opposisjonens bruk av begrep som «politisk korrupsjon» og at det ble raslet med riksrett.

– Mistillitsforslaget er et tafatt forsøk fra opposisjonen på å vise at de for en gangs skyld er enige om noe. Men selv begrunnelsen for mistilliten spriker, sa Djupedal.

– Overreaksjon og etterpåklokskap

Når det gjelder nøkkelpunktet om informasjonsgangen sa saksordføreren at det er selskapets ansvar å informere store eiere, med andre ord skulle Aker ha informert om det påtenkte salget både til styret i Aker Solutions og departementet som forvalter av den statlige eierandelen.

Høyres Per-Kristian Foss har vært en pådriver bak mistillitsforslaget. Han mener Brustad har opptrådt sterkt kritikkverdig.

– Staten klargjorde aldri overfor Aker at det var ønskelig med informasjon langs to spor, både til styre og eier. Dette var en unnlatelse fra statens side. Det som skjedde etter at saken sprakk, er preget av overreaksjon og etterpåklokskap, sa Foss i Stortinget torsdag.

Mistillitsforslaget er det første som er reist i denne fireårsperioden. Og det har ikke skjedd på flere tiår at alle opposisjonspartiene har stått bak samme forslag.

SCANPIX
SCANPIX