Mannen har hele tiden erkjent de faktiske forhold, men ikke innrømmet straffskyld. Da dommen ble lest opp i Oslo byrett onsdag, valgte han å ta betenkningstid.

I tillegg til fengselsstraffen, må mannen betale saksomkostninger på 5.000 kroner. En revolver og en pistol blir også inndratt.

Dommen er i samsvar med det aktor, politiadvokat Reidar Bruusgaard, krevde, med unntak av at han ville gjøre ni av månedene betinget.

Kuler i posten Den noe spesielle utpressingssaken startet høsten 1999. Da sendte 69-åringen flere utpressingsbrev til konsernsjef Svein Aaser. I tillegg til at det ble krevd utbetalt rundt 2 millioner kroner, ble det også hevdet at tre motorsykkelmedlemmer hadde påtatt seg å kreve inn pengene. Et av brevene var undertegnet H.A., også kjent som signaturen til Hells Angels.

Også seks tilfeldig valgte mellomledere i banken mottok brev fra tiltalte, sammen med en kule. Teksten lød: "Hvorfor? Spør Svein Aaser".

"Uforståelig" Den tidligere ustraffede mannen har brukt mye av tiden sin på å hjelpe andre og gjøre tilværelsen lettere for folk i nød. Han bedyrer da også at utpressingen ikke ble gjort med tanke på personlig vinning.

Årsaken til trusselbrevene skal ha vært en hevn for at aksjene han og familien eide i DnB, ble nullet. Men ifølge retten led ikke mannen noe tap ved nullingen, og tapet for familien for øvrig var minimalt.

Dermed fremstår utpressingen som en gåte for retten. "På mange måter fremstår tiltaltes handling som helt uforståelig", heter det i dommen.

Retten tror ikke 69-åringen til fulle sett alvoret i det han bega seg inn på, og er heller ikke sikker på om han tar dette inn over seg i dag. En judisiell observasjon av mannen konkluderer med at han er en person med varig svekkede sjelsevner.

Betydelig påkjenning I skjerpende retning legger retten vekt på den påkjenning truslene har vært for Svein Aaser og hans familie. De ble overvåket døgnkontinuerlig, og datteren plages fortsatt av mareritt.

–Hun kan fortsatt våkne om natten og gråte fordi hun har drømt at pappa er drept, sa Aaser da han forklarte seg i retten.

I dommen vektlegges det også at truslene var uspesifiserte, og at de vedvarte over tid. Samtidig var utpressingen en handling av betydelig samfunnsmessig karakter og selve utpressingsmåten var graverende.

NTB