Naturvernforbundet avsluttet søndag landsmøtet i Bergen med gjenvalg av Haltbrekken og nestleder Tone Skau Jonassen.

Haltbrekken sier forbundets viktigste oppgave det neste året blir å mobilisere mot olje— og gassvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen.

— Vi skal vinne kampen mot farlig og forurensende oljevirksomhet i torskens oppvekstområder. En sterk miljøbevegelse, klare råd fra miljøekspertene og stor lokal motstand vil gjøre det umulig for oljeinteressene å vinne fram, sier Haltbrekken i en pressemelding.

Haltbrekken benyttet søndag anledningen til å kommentere valgkampen. Han advarte mot at en allianse av Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Høyre vil kunne sette norsk miljøvern langt tilbake dersom en ny mindretallsregjering gjør det mulig for disse partiene å finne sammen i energi- og klimapolitikken.

— Vi trenger en regjering og et storting etter valget som tør å sette miljøet først, sier Haltbrekken.

Naturvernforbundets landsmøte uttalte søndag at det er viktig å ta vare på det som er igjen av urørte vassdrag. I en annen uttalelse oppfordrer forbundet til opprettelse av kystnasjonalparker, og forbundet krever snarlig ferdigstillelse av testanlegg for rensing av CO2 på Mongstad og Kårstø.