Det sier samferdselsminister Torild Skogsholm til Bergens Tidende. Forslaget kommer i en stortingsmelding til våren. Der skal departementet gi veinettet en todeling; i stamveier og riksveier sier hun.

Ser noe annet enn Opseth

— Vi må se på hvor trafikken øst/vest går i dag og hvilke konsekvenser det må få for våre prioriteringer. Men vi kommer ikke til å frata E 16 gjennom Valdres sin status, sier Skogsholm.

Venstre-statsråden fra Vokkøy i Nordland ser et annet trafikkmønster øst/vest enn sunnfjordingen og tidligere samferdselsminister, Lærdalstunnelens far, Kjell Opseth.

Som samferdselsminister tidlig på 1990-tallet hadde han to store vei-vyer; bygging av den 24,5 km lange Lærdalstunnelen og stamveg øst/vest over Filefjell/Valdres.

Opseth vant kampen i Stortinget i 1992.

Tilhengerne av Hardangerbrua, riksveg 7 Hardangervidda og Hallingdal tapte.

På banen igjen ti år etter

Nesten ti år senere kommer altså riksveg 7 gjennom Hallingdal på banen igjen, og på høyeste politiske nivå.

— Jeg vet at trafikken gjennom Hallingdal er stor. Om ikke lenge kommer en stortingsmelding der departementet blant annet vil ta nye stamveivurderinger, sier Skogsholm.

— I denne sammenhengen er det helt naturlig å revurdere statusen til riksveg 7 gjennom Hallingdal, sier hun.

«Mishandlet» stamveg i ti år

Stortinget har aldri fulgt opp med penger til stamvegen E 16 over Filefjell og videre gjennom Valdres, etter sitt historiske vedtak i 1992. Fra Steinklepp i Sogn til Øye i Valdres er det fremdeles alt annet enn stamveistandard.

Avisen Valdres skriver at bilbergingsfirmaene har hatt hendene fulle hittil i vinter med å trekke vogntog opp fra grøftekantene på E 16 i Øye. På smal vei må de bremse for møtende trafikk, og havner i grøften i den bratte nedkjøringen fra Filefjell.

Verken Vegdirektoratet eller veisjefene i Oppland og Sogn og Fjordane har på budsjettene fra 1992 til 2002 brydd seg om E 16 mellom Steinklepp i Sogn og til Øye i Valdres. Det er en lang strekning.

Kjell Opseths og Stortingets stamveivedtak om Valdres for snart ti år siden er dermed blitt satt på en hard prøve av bilistene. De kjører ikke etter stortingsvedtaket; men velger Hemsedal og riksveg 7 Hallingdal til og fra Vestlandet. Nå har statsråd Torild Skogsholm også studert veivalget til bilistene etter åpningen av Lærdalstunnelen:

— Vi må se på hvor trafikken går, sier hun. Og til våren kommer stortingsmeldingen.