— Jeg mener det har vært en dårlig vurdering fra Hallerakers side at han ikke forstod at det kunne være kryssende interesser. Når han først har gjort gjennomgangen og beklaget manglende opplysninger og åpenhet, synes jeg det er greit at han får en ny start, sier partileder Erna Solberg (H).

Halleraker fratrer som partiets samferdselspolitiske talsmann og bytter sete fra transportkomiteen til kommunalkomiteen.

«Vil fjerne enhver tvil»

— Dette gjør jeg for å fjerne enhver tvil som kan oppstå knyttet til min habilitet, skriver Halleraker i et brev som er lagt ut på Høyres nettsider.

Solberg skulle gjerne vært en slik sak foruten.

— Jeg håper at folk er opptatt av innholdet i politikken vår. At Halleraker også har lagt seg flat og vist at dette har vært feil håndtert, håper jeg velgerne vil gå videre og se at det er summen av vår politikk de bør satse på, sier hun.

- Det var en feil

I brevet beklager han overfor velgerne, partiet og offentligheten at han ikke rapporterte inn sine økonomiske interesser og verv i Stortingets register:

«Jeg vil også beklage at mitt navn ble brukt av Via Futura i et anbud for Arnatunnelen AS. Dette var en feil og Via Futura har nå frasagt seg sitt oppdrag for Arnatunnelen AS», skriver han.

«Ingenting å skjule»

I brevet forklarer han videre at han ikke hadde noe å skjule, når det gjelder at han ikke meldte fra om sine verv utenfor Storinget.

«Svaret er nei, fordi internt på Stortinget, og i deler av byråkratiet har dette vært relativt godt kjent. Men det hjelper så lite, fordi jeg sviktet å informere mine velgere gjennom registeret vi folkevalgte i 2008 vedtok å etablere, for å imøtekomme en berettiget interesse fra allmennheten", heter det i brevet.

Halleraker skriver videre at «det svir å bli ”arrestert” av landets største avis, men «når min sløvhet og unnfallenhet førte til at ”mitt register” var mangelfullt har jeg kun meg selv å takke».

Les hele brevet her.

Fremdeles visepresident

Halleraker har også trukket seg fra flere styreverv, men lar det bli opp til partiledelsen å avgjøre om han i tillegg skal frasi seg vervet som visepresident i lobbyorganisasjonen til bompengeselskapene i Europa (Asecap).

Tidligere tirsdag ble det kjent at selskapet til Hallerakers kone har sagt opp avtalen om drift av Arnatunnelen. Den ble inngått tidligere i år etter at Via Futura AS ved minst to anledninger pekte på Halleraker som deres private rådgiver.

— Frisk start

Partilederen synes Halleraker har opptrådt ryddig når han først la seg flat.

— Jeg synes det var ryddig av ham å komme til konklusjonen om å bytte komite, med den rolleblandingen som han har beklaget og manglende innrapportering til registeret. Han forstod at det var vanskelig å være samferdselspolitisk talsmann for oss, og det var en klok vurdering av ham å trekke seg.

— Nå han en frisk ny start med kommunalportefølje og distriktspolitikk og andre viktige saker, sier hun.