Før Øyvind Halleraker (H) ble stortingsrepresentant i 2001 var han daglig leder i Sunnhordland Bru— og tunnelselskap. Etter at han har vært på Stortinget i snart tre år, er han fortsatt daglig leder i samme selskap.

Det var styret i det fylkeskommunale selskapet som spurte om han kunne fortsette i jobben i en 25 prosent stilling.

— Min jobb er å forvalte låneporteføljen. Jo raskere vi får nedbetalt lånene, jo tidligere blir Trekantsambandet gratis. Og jeg rådførte meg med parlamentarisk leder Oddvard Nilsen før jeg sa ja til å ta jobben, sier Halleraker til BT.

Det er avisen Sunnhordland som den siste tiden har satt søkelys på Hallerakers arbeidsinnsats.

- Kan ikke brenne broer

— Hvor mye tid bruker du på jobben som daglig leder?

— Det er vanskelig å si. Jeg har alltid hatt stor arbeidslyst og teller ikke timer. Men jeg er i hvert fall på kontoret til langt på kveld hver dag, og har kontor på Bømlo der jeg jobber en del i helgene, sier han.

I tillegg til å være daglig leder er han styremedlem i Bremnes Forretningsbygg og Bremnes Utleigebygg. Halleraker teller heller ikke timene han bruker på styrevervene.

— I de selskapene har jeg eierinteresser. Stortingsvervet er et usikkert karriereverv. Man kan ikke brenne alle broer fordi man får et politisk verv. Jeg mener også det er galt å isolere seg fra virksomheter ellers i næringslivet, sier han.

- Lønnen aldri tema

Han mener tvert imot det er en fordel at stortingspolitikere påtar seg arbeid for å «utvide sin horisont».

— Jeg synes det er inspirerende å jobbe for saker som er viktige for min region. Jeg vil gjøre en best mulig jobb for Hordaland og Vestlandet. Det mener jeg jeg gjør med stortingsvervet og arbeidet mitt for øvrig, sier han.

— Hvilken betydning har lønnen fra bru- og tunnelselskapet?

— Det å bedre sin økonomiske situasjon er jo alltid en fordel for alle. Men i alle mine år i selskapet var aldri lønnen noe tema. Det viktige var å realisere trekantsambandet, sier han.

STÅR PÅ: - Jeg ble valgt til Stortinget for å gjøre en jobb. Den gjør jeg. Men selvsagt har man flere av døgnets timer man kan gjøre som man vil med. Jeg bruker dem til å jobbe, sier Øyvind Halleraker.<p/> ARKIVFOTO: OVE A. OLDERKJÆR