Der blir BT trukket frem som den eneste avisen som stiller journalistene fritt om de vil skrive på nynorsk eller bokmål.

— Det gleder meg at BT blir positivt omtalt. Og det er nesten korrekt at journalistene kan velge selv. Vi gjør unntak for portrettintervjuer og særbergenske fenomener. Et typisk bokmålsmenneske kan ikke portrettintervjues på nynorsk i BT. Og vi skriver heller ikke om Fløibanen og Bryggen på nynorsk, sier Hålien i en kommentar.

Men selv om han trolig er sjef for den mest liberale språkavisen i Norge, er Hålien slett ikke med på et statlig pålegg slik Aarebot og Lomheim foreslår.

— Jeg tror pålegg vil virke mot sin hensikt. Det er opp til hver avis hvilken språkpolitikk avisen vil føre, sier Hålien.