Hvis det er slik at departementet prøver å innføre restriksjoner som det ikke er lovmessig dekning for, må vi drøfte situasjonen og vurdere om vi finner grunn til å følge påleggene eller ikke. Hvordan bt.no konkret vil stille seg til disse innstrammingene vet jeg derfor ikke ennå, sier Hålien.

BT-sjefen er ikke bekymret over de deler av forslagene til innstramminger som går på bruk av adresser og fødselsdato. Dette er opplysninger nettavisene ikke bruker likevel.

Langt verre er det med forslaget om at skattelistene bare skal ligge ut på Skattedirektoratets nettsider i tre uker fra likningen er utlagt og ingen andre steder.

— Dette er en helt uprinsipiell avgjørelse og den er ikke godt begrunnet. Hvorfor skulle det være i orden at skattelistene lå på Skattedirektoratets nettsider og ikke andre steder? Det er hemmelighold som må begrunnes, ikke offentliggjøring, sier sjefredaktør Einar Hålien