Dette melder Posten i en pressemelding.

Håkon IV Håkonsson var konge i 46 år, og fikk boklig utdannelse. Han gikk på skole både i Bergen og Trondheim. Han skapte fred i landet, kongedømmet ble gjort arvelig til eldste ektefødte sønn, og lokale selvstyretradisjoner ble erstattet av en riksomfattende statsorganisasjon. Under Håkon hadde Norge sin storhetstid i middelalderen.

Spennende design

Det er Anne-Ma Solheim som har designet jubileumsfrimerkene. Hun er født i 1966 i Fosnavåg på Sunnmøre. Solheim er utdannet illustratør og grafisk designer fra Statens Håndverks— og Kunstindustriskole.

Et av merkene viser Kong Håkon i silhuett i forgrunnen. I bakgrunnen ser vi stavnene på en hærflåte, som kan ha lignet den flåten som Håkonsson dro over til Skottland med, på sitt siste store tokt.

Håkon Håkonsson døde på Orknøyene i 1263, men ble senere ført hjem til Bergen. Frimerket har en verdi på 12,00,- og utgis i 1,5 millioner eksemplarer.

Det andre merket viser en profiltegning av Håkonshallen. I forgrunnen et sverd/kors som symboliserer Håkon Håkonssons rolle som krigsherre og hans tilknytning til kirken. Merket har en verdi på 22,00,- og utgis i 2 millioner eksemplarer.

Birkebeinerbragden

Håkon IV Håkonsson er i våre dager kanskje mest kjent som kongssønnen som ble reddet i sikkerhet til Kong Inge i Nidaros av birkebeinerne Torstein Skjevla og Skjervald Skrukka.

Håkon var Håkon IIIs frillesønn med Inga fra Varteig i Østfold. Håkons far døde noen måneder før gutten ble født. Baglerne, som var herrer i Viken og Opplandene på den tiden, anså spedbarnet som en trussel mot egen maktposisjon.