• Fremskrittspartiet har foretatt en slags avlusning i den seinere tid, men lusen er i live, sa Yngve Hågensen da han åpnet LO-kongressen lørdag.

GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar.wiederstrom@bt.no

Yngve Hågensen var uten nåde da han i sin åpningstale til LO-kongressen gjorde kampen mot Frp til en av hovedsakene.

— Vi kan allerede se hvordan partiets ledelse forsøker å grave opp igjen det grumset som lå til grunn for at de hev Vidar Kleppe. Nå vil de gjøre Kleppes politikk til sin egen.

Hågensen mener det er Frp som først og fremst må stå til ansvar for at det ble skapt grobunn for norsk rasisme.

— Det ansvaret skal de aldri klare å løpe fra. Det ser heldigvis ut til at store grupper av velgere har forstått det. Det er en sviende dom, men de fortjener det.

LO-suksess Hågensen oppsummerte de fire årene som har gått siden forrige LO-kongress.

— Vi har oppnådd økt kjøpekraft for alle grupper. Vi er i ferd med å nå målet om en etter- og videreutdanningsreform. Vi har kommet i mål med en avtalefestet pensjon. Og vi er i ferd med å innføre en femte ferieuke. Vi har nådd alle de målene forrige LO-kongress satte.

Hågensen rettet også et kritisk søkelys på egen organisasjon.

— Det er bekymringsfullt at stadig færre lønnstakere slutter seg til en fagorganisasjon i Norge. Da snakker jeg ikke bare om LO. Det kan få uoverskuelige konsekvenser.

Hågensen gjentok det han har sagt tidligere om at det ikke er noen selvfølge at uorganiserte skal nyte godt av de avtaler som de organiserte forhandler seg frem til med arbeidsgiverne.

Venter strid Men Hågensen holdt seg unna flere av de spørsmål som kommer til å bli brennbare i denne kongressen. Det pågår er organisasjonskamp mellom Norsk Kommuneforbund og andre forbund om hvem som skal ha retten til tariffavtale for tidligere kommunalt ansatte som gjennom omorganisering er overført til privat sektor.

Også privatiseringsdebatten kommer til å bli tøff på landsmøtet. Det har Fellesforbundets Kjell Bjørndalen sørget for, med uttalelser til Dagens Næringsliv om private skoler og sykehjem, noe ikke minst kommuneforbundets leder Jan Davidsen har reagert sterkt på. Heller ikke her kom det noe nytt i den avtroppende LO-lederens tale.

Flere av dem Bergens Tidende snakket med på LO-kongressen i går regner med bråk omkring disse sakene.

SAMMEN FOR AP: Statsminister Jens Stoltenberg var blant gjestene da LO-leder Yngve Hågensen lørdag åpnet LO-kongressen. (FOTO: KNUT FJELDSTAD, SCANPIX)