Mandag ga KrF, H og V sine svar på Frps 54 spørsmål om regjeringsplattformen. De tre partiene gir et klart negativt svar på 10 av spørsmålene, mens de uttrykker en negativ holdning på ytterligere ni spørsmål. De er betinget eller ubetinget positive til Frp i svarene på 33 spørsmål, mens to må sies å være helt nøytrale.

Tirsdag klokken 17.00 avgjør Frps stortingsgruppe om Kjell Magne Bondevik blir statsminister for en regjering bestående av Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Nja-tja

Det var Kjell Magne Bondevik som i går ettermiddag overleverte svarene på Frp-spørsmålene.

Carl I. Hagen konstaterte utenfor sitt kontor i Stortinget i går ettermiddag at «noen svar er positive og noen er negative.»

Hagen og Bondevik er enige om at det ikke er aktuelt å inngå avtaler som knytter Frp til regjeringsplattformen de neste fire årene. Men de tre partiene åpner for å samarbeide på avgrensede områder hvor partiene har felles politikk, etter modell av den avtalen sentrumspartiene inngikk om kontantstøtten med Høyre og Frp i forrige stortingsperiode.

— Det synes jeg er et greit svar, sier Carl I. Hagen.

Sikre Forsvaret

Det kan for eksempel bli aktuelt å inngå en slik avtale for å sikre Forsvaret forutsigbare rammevilkår i en tøff omstillingsprosess.

To av Frps fylkeslag sier nei til regjeringssamarbeid, de andre sier ja. Etter å ha mottatt svarene fra Bondevik ble Hagen i går ettermiddag spurt om hvordan han nå vurderer situasjonen.

— Fylkeslederen i Vestfold har sagt at hjertet sier nei, men fornuften ja. Det synes jeg er en god oppsummering.

— Vi har forsøkt å gi ærlige svar, sier Kjell Magne Bondevik. Han sier at det bare er Frp som kan sikre flertall for regjeringens første budsjett. Hagen og Bondevik er enige om at det ikke kan inngås en avtale utover dette. Det ville nemlig gjort Frp til en del av regjeringens parlamentariske grunnlag.

BINDENDE AVTALER: Carl I. Hagen og Kjell Magne Bondevik er enige om at de kan inngå skriftlige, bindende avtaler for de neste fire år – på begrensede politikkområder.
FOTO: SCANPIX