+Hagen er misfornøyd med at tiltredelseserklæringen til regjeringen Bondevik sidestiller Fremskrittspartiet med Arbeiderpartiet og andre opposisjonspartier. Frp-lederen vil ha en parlamentarisk reform, som går ut på at Stortinget skal gjøre et slags godkjenningsvedtak om at det står et flertall bak denne og senere regjeringer.

Utenfor stortingssalen

— Det skjedde de facto denne gang, ved at Frp ut fra en helhetsvurdering valgte å støtte et skifte. Men det skjedde utenfor stortingssalen. Frp vil forankre dette innad i Stortinget, sa Hagen i tiltredelsesdebatten.

Han understreket at dette ikke betyr at Frp stiller seg bak alt det som står i tiltredelseserklæringen, men at det ligger en helhetsvurdering bak Frps støtte.

— Det er ugreit at regjeringspartiene later som alle opposisjonspartier er like. Og det er jo ikke tilfellet, sa Hagen. Han beklaget igjen at Frp ikke ble tatt med i sonderingene etter valget, all den stund det var klart at en trepartiregjering måtte ha Frps støtte.

— Men jeg er glad for den kursendring som regjeringen varsler. Særlig skatte- og avgiftslettelser og mer konkurranseutsetting er skritt i riktig retning, selv om vi ville gå lenger. Offentlig betalte tjenester har godt av konkurranse, sa Hagen.

Men han beklaget at regjeringen ikke åpner for å gjøre noe mer for norske pensjonister, i form av en automatisk regulering av grunnbeløpet i pensjonen i takt med lønnsøkningen.

Hagen regner med at regjeringen i tilleggsbudsjettet fullt ut vil finansiere den nye forsvarsstrukturen, slik det sies i erklæringen.