— Norge er i dag et annet enn for noen år siden, sier Hagen om sin kursendring. Tiden for den økonomiske liberalisme i partiet for sterk nedsetting av skatter og avgifter er over. I går foreskrev Hagen en politikk som mest likner Keynes og tradisjonell sosialdemokratisk politikk:

Norge skal bygges med en ny aktiv industripolitikk der staten er drivkraft. Hagen ønsker opprettelsen av et statlig strukturfond, styrt etter forretningsmessige prinsipper, og antydet en fondsstørrelse på 40-50 milliarder kroner.

Hagen vil bremse for at norsk næringsliv selges til utlandet. Han tar nå initiativ for at staten sikrer seg aksjene i energigiganten Hafslund når Oslo kommune legger disse ut for salg. Han ser for seg at dette oppkjøpet kan gå inn i et strukturfond.

— Norge har ingen Wallenberg, sa Hagen. Han ser ingen norske kapitalister som er store og risikovillige nok. Det er bare staten som har stor nok risikokapital til å skape arbeidsplasser vi skal leve av etter oljealderen, og etter at Carl I. Hagen har flyttet til Spania for godt.

Frp-lederens kursendring kom enda sterkere til syne da han anklaget både Bondevik-regjeringen og Arbeiderpartiet for å ha for stor tro på at markedet skal ordne opp og få ned ledigheten.

— Regjeringen er bare opptatt av rentenivået og kronekursen, så skal andre ordne opp i resten, Det er for naivt, lød dommen fra Hagen som har kjempet mot statlig innblanding i årtier.

Han vil ha en næringspolitikk med bedre samarbeidet mellom offentlige og det private. Slik skal Norge bevare en sterk maritim næring på norske hender, med gode rammebetingelser og varig nettolønnsordning. Prosessindustrien må gis bedre rammevilkår. Den norske fiskerinæringen må være så sterke at norske selskaper er i stand til å kjøpe opp mer i utlandet. Det var ille da utenlandske selskap kjøpte opp Hydro Seafood, sukket Hagen.

Han tok også til orde for å danne en næringsklynge innen energi.

Hagen vil ha utbygging av både gasskraftverk og mer vannkraft.

— Og hvorfor satser vi ikke mer på utbygging av infrastruktur. Det er bedre å få folk til å bygge veier og broer, enn at de ligger passivt på sofaen som arbeidsledige, er budskapet fra Hagen.

Carl I. Hagen har ledet Frp i 25 år , og føler seg trolig tryggere enn noen gang på sin posisjon i eget parti, men også i forhold til oppslutningen på meningsmålingene. Derfor kan han også holde en landsmøtetale som statsmann, fritt for utskjelling av politiske motstandere og fri for enkle publikumsfrierier som å spille på innvandringsfrykt.

Nå skal kampen mot arbeidsledigheten være Frps hovedsak. Hagens ansvarlighet passer godt en politiker som ønsker regjeringsmakt.

Hagen stjal i går Arbeiderpartiets klær. De neste ukene vil også vise om han har tilranet seg overtaket foran høstens kommunevalg.