• Saken til Geir Sælevik er et godt eksempel på at politiet ofte fordeler skyld altfor tidlig, mener Frp-leder Carl I. Hagen. Nå vil han ha stortingsflertall for å gå påtalemakten nærmere etter i sømmene.

I går fikk medlemmene i Stortingets kontroll— og konstitusjonskomite høre Geir Sælevik og privatetterforsker Harald Olsen gjøre rede for alt som har skjedd siden den nå 45-årige lastebilsjåføren fra Fitjar i 1994 uskyldig ble anklaget for incest mot sin egen søster. Dessuten fikk hans støttespiller, RV-politiker Torstein Dahle, utdype hvorfor han mener justisminister Odd Einar Dørum har svart misvisende på de spørsmål komiteen hadde om Sælevik-saken.

En av dem som lyttet ivrig, var Fremskrittspartiets leder Carl I. Hagen. Etter å ha sett dokumentasjonen, går han langt i å være enig med Dahle.

— Det svaret som justisministeren har sendt oss, er i beste fall mangelfullt, og i verste fall et forsøk på å føre komiteen bak lyset, sier Hagen til BT.

- Ukultur

Han ønsker nå å få flertall på Stortinget for granskning av Sæleviks sak, samt en generell granskning av påtalemyndigheten.

— Hvis det er en ubevisst kultur i påtalemakten for å trekke en altfor tidlig konklusjon om skyld, da har vi virkelig et problem. Sæleviks sak bekrefter et slikt inntrykk og kan absolutt være et utgangspunkt for en slik granskning, sier Frp-lederen, som samtidig uttrykte stor beundring for Sælevik.

— Jeg må si det er imponerende at både han og hans kone fortsatt står oppreist etter det de har gått gjennom, mener Hagen.

Dørum får spørsmål

Komiteleder Ågot Valle (SV) ønsker foreløpig ikke si om partiet hennes vil støtte kravet om granskning, men understreker at saken vil bli vurdert svært grundig for å sikre en riktig behandling. Hvis SV og Arbeiderpartiet slutter seg til kravet, vil det være flertall i Stortinget.

Ifølge Valle, vil Kontroll- og konstitusjonskomiteen nå sende en rekke kritiske spørsmål til justisminister Dørum om påtalemyndigheten og hans egen behandling av saken.

— Spørsmålene vil delvis bygge på informasjon som vi har fått på møtet her i dag, sier Valle.

Glad Sælevik

Geir Sælevik var en sliten, men godt fornøyd mann etter møtet med komitemedlemmene. Han og hans kone satt oppe to netter i forkant for å kopiere opp dokumentasjon til alle de fremmøtte politikerne.

— Jeg har ennå til gode å få et «nei» eller en dør slengt i ansiktet fra noen av medlemmene i komiteen. Det er tydelig at de tar saken min på alvor, og det gleder meg veldig, smiler lastebilsjåføren når møtet er over.

Både han og Torstein Dahle har etter hvert fått tro på at innsatsen deres kan ende med granskning.

Nektes penger

I går fikk også Sælevik vite at påtalemyndigheten ikke kommer til å betale ut 16.000 kroner som den skylder ham i saksomkostninger etter forberedelsene til den kommende erstatningssaken.

— Vi har ikke rutiner for å betale ut saksomkostninger i saker som fortsatt verserer i rettssystemet. Sælevik skal få pengene sine når saken er endelig avgjort, sier førstestatsadvokat Walter Wangberg til Bergens Tidende.

Mens Sælevik selv bare reagerte med hoderisting, var støttespiller Torstein Dahle ikke nådig i sin karakteristikk.

— Dette er bare et nytt ledd i krigen mot Geir, mener Dahle.

Advokat Arvid Sjødin, som fører erstatningssaken, har nå henvendt seg til justisminister Dørum for at Sælevik skal få pengene sine.