– Jeg går inn for at Stortinget oppnevner en slik komité blant medlemmene i Odelstinget, slik reglene for riksrett fastsetter. Jeg mener det må vurderes om det skal reises riksrett mot Kjell Opseth for det slette arbeidet som ble gjort med flytoget og flytogets økonomi. En slik vurdering må også gjøres i forhold til Lars Gunnar Lie som hadde ansvaret for å skrinlegge Hurum-alternativet, kanskje også i forhold til Sissel Rønbeck, sier Hagen.

Forbausende Frp-formannen synes det er mer forbausende at Smith-kommisjonen retter så sterk kritikk mot Lie enn at Opseth får kritikk for sin håndtering av utbyggingen av Gardermobanen. Opseth har tidligere mottatt atskillig sterkere kritikk for samme sak fra andre granskingskommisjoner.

– Jeg mener Opseth ikke er til de grader frikjent som det fremstilles nå. På den annen side var han til de grader forhåndsdømt før denne rapporten kom. Nå settes Opseths gjerninger trolig i et mer realistisk lys, sier Hagen.

For tidlig Hagen mener det er altfor tidlig å vite om det er grunnlag for kritikken Smith-kommisjonen reiser. Det er også for tidlig å ha en mening om det bør reises riksrettssak, det er en av grunnene til at han vil ha nedsatt en forberedende komité.

– Det er viktig av rettssikkerhetsprinsipper at stortingsrepresentanter venter med å ta stilling til om det er grunnlag for kritikken. Kommer en forberedende komité til at det er grunnlag for å reise riksrettssak skal stortingsrepresentanter sitte som dommere. Da er det viktig at det ikke er trukket konklusjoner om skyldspørsmålet på forhånd, sier Hagen.

Selv mener han konklusjonene fra Smith-kommisjonen er «veldig spennende». De vil han studere meget nøye i det videre arbeidet som i første omgang skal foregå i kontroll— og konstitusjonskomiteen der Hagen selv er medlem.